peperonity Mobile Community
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

9,438 onala'ina
15,796,720 tasvirem
adhika tasvirem
621,578 vidiyosa
adhika vidiyosa
16,608,965 pejasa
adhika sa'itasa
3,227,651 posta
adhika blogasa
This page:
 

madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa