peperonity Mobile Community
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

51,007 onala'ina
15,091,802 tasvirem
adhika tasvirem
598,626 vidiyosa
adhika vidiyosa
15,834,903 pejasa
adhika sa'itasa
2,859,718 posta
adhika blogasa
This page:
 

madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa