peperonity Mobile Community
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

17,400 onala'ina
15,559,396 tasvirem
adhika tasvirem
601,845 vidiyosa
adhika vidiyosa
16,317,644 pejasa
adhika sa'itasa
3,088,374 posta
adhika blogasa
This page:
 

madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa