peperonity Mobile Community
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

31,061 onala'ina
15,180,534 tasvirem
adhika tasvirem
590,227 vidiyosa
adhika vidiyosa
15,946,286 pejasa
adhika sa'itasa
2,914,709 posta
adhika blogasa
This page:
 

madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa