peperonity Mobile Community
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

27,306 onala'ina
15,848,832 tasvirem
adhika tasvirem
624,061 vidiyosa
adhika vidiyosa
16,645,001 pejasa
adhika sa'itasa
3,245,260 posta
adhika blogasa
This page:
 

madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa