peperonity.com
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga'ina vivarana bhula ga'e?

mufta mem!
suru ho ja'o!

12,936 onala'ina
15,885,154 tasvirem
adhika tasvirem
589,869 vidiyosa
adhika vidiyosa
17,066,462 pejasa
dvara
mem
adhika sa'itasa
3,472,968 posta
adhika blogasa
This page:
 

madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.