peperonity Mobile Community
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

17,047 onala'ina
15,965,413 tasvirem
adhika tasvirem
607,594 vidiyosa
adhika vidiyosa
16,864,220 pejasa
adhika sa'itasa
3,354,951 posta
adhika blogasa
This page:
 

madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa